Biomimicry and “back to the basics”

“The more our world functions like the natural world, the more likely we are to endure on this home that is ours, but not ours alone.”~ Janine M. Benyus

‘BIOMIMICRY – Innovation inspired by Nature’, geschreven door Janine M. Benyus, werpt een nieuw inzicht op duurzame ontwikkeling.
Door het bestuderen van modellen, systemen, processen en elementen uit de natuur, is het mogelijk om levensvatbare ontwerpen voor menselijke problemen te realiseren. De vraag die wij ons nu stellen is: Kunnen wij biomimicry gebruiken in het ontwerpproces van de architect?

De natuur onderzoekt en ontwikkelt zich al ruim 3,8 miljard jaar en heeft een gesloten systeem gecreëerd waarin alles, op efficiënte manier, wordt hergebruikt. Het model van de natuur heeft succes. Wat is het verschil met onze manier van handelen?

De werkwijze van de natuur is omschreven in “Life’s Principles”. Deze principes zijn de basis voor het natuurlijke systeem. Kunnen wij dit gebruiken om onze wereld vorm te geven? Wij denken van wel en we zijn op zoek naar een manier om deze principes aan het ontwerp van een gebouw te koppelen.

De methode is toe te passen op verschillende niveaus:
Als model; voor vorm, proces, systeem en strategie. Als maatstaf; binnen welke kaders kan men opereren, de natuur werkt en is blijvend. Als mentor; kijk naar wat we van de natuur kunnen leren, niet wat er uit kunnen halen. De uitdaging is om de methode te doorgronden en toe te passen op elk niveau van het vakgebied. Wij houden ons bezig met het ontwerpproces tot het ontwerp.

De vitale vraag waar biomimicry uit voorkomt is natuurlijk het volgende: Hoe houden we deze aarde levensvatbaar?

Het is tijd om breder te kijken dan een aanpassing op het huidige. Het is tijd om bij elke oplossing opnieuw de essentiële vraag te stellen. Wat wil ik dat mijn ontwerp gaat doen? En hoe heeft de natuur hier een oplossing voor gevonden?

Uiteindelijk gaat dit alles niet om het vinden van één oplossing. Het gaat om een verandering in de fundamentele denkwijze van de mensen. Deze verandering is niet alleen in de bouw noodzakelijk, maar ook in onze economie en maatschappij. De enige oplossing is een integrale oplossing. Hopelijk kunnen wij u de komende maanden inspireren om hierover na te denken!

Wij zijn Patrick Ooms en Jurre machielsen. Sinds februari werken wij aan onze afstudeerscriptie ‘Biomimicry in the built environment’. De vraag die wij ons hebben gesteld is: kan een gebouw aan de hand van de principes van biomimicry worden ontworpen en gerealiseerd?

Om deze vraag te beantwoorden proberen we het principe van biomimicry te doorgronden en deze te herschrijven voor het bouwproces. Dit blog is een weergave van de bevindingen die wij tijdens ons afstudeeronderzoek doen.
Het eerste artikel is een korte samenvatting van de methode biomimicry en wat wij ermee willen bereiken. Wij hopen u hiermee te inspireren en motiveren om opnieuw stil te staan bij alledaagse handelingen. Voor advies of vragen kunt u mailen naar djj@opai.eu. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!