werkboek ‘circulaire economie’ voor het midden en klein bedrijf

Het digitale werkboek ‘Guided Choices towards a Circular Business Model’ is gepresenteerd. Dit werkboek voor bedrijven helpt hen om te ontdekken of de circulaire economie iets voor hen kan betekenen. Het werkboek is bedoeld als bron van inspiratie en ondersteuning voor het MKB. Zoals de titel belooft: ‘bevat het werkboek begeleide keuzes richting een circulair verdienmodel’.

Douwe Jan Joustra, managing partner van OPAi is één van de auteurs.

Het werkboek

Het werkboek is bedoeld als bron van inspiratie en ondersteuning voor het MKB om inzicht te krijgen in wat de circulaire economie voor hen kan betekenen. De kern van het werkboek zijn de keuzes die bedrijven moeten maken tijdens hun zoektocht naar een circulaire business case. Ieder bedrijf is anders en maakt andere keuzes. Het werkboek laat zien dat er meerdere oplossingen zijn voor hetzelfde probleem. Op basis van de gegeven mogelijkheden kan de best passende oplossing voor ieder bedrijf worden gecreëerd. Het werkboek helpt bij het creëren van bewustzijn, leren over de situatie van je bedrijf en je partners, product (her)ontwerp, het opnieuw vormgeven van de service en hetgeen bedacht is te testen met een berekening met behulp van een verdienmodel.

Het werkboek is vanaf vandaag te bekijken op de site van C2C Bizz. Of hier te downloaden: Guided_Choices_towards_a_Circular_Business_Model

Achtergrondinformatie

Totstandkoming: Het werkboek de ‘Guided Choices’ is een initiatief van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) binnen het Interreg IVB project C2C BIZZ. Het doel van C2C BIZZ is het toepassen van Cradle to Cradle op bedrijventerreinen. Om bedrijven en ondernemers te betrekken, wil het SRE ze ondersteuning bieden op het gebied van de circulaire economie om te laten zien hoe Cradle to Cradle tot winst kan leiden. Douwe Jan Joustra van het One Planet Architecture institute (OPAi) en Frits Engelaer en Egbert de Jong van De Lage Landen zijn gevraagd de handen ineen te slaan en een handleiding te ontwikkelen. De inhoud is bepaald op basis van vragen; de vragen die zijn gesteld tijdens interviews en een bijeenkomst met verschillende bedrijven. De vragen zijn gebruikt om onderwerpen gerelateerd aan de circulaire economie te bespreken.

Circulaire economie & Cradle to Cradle

De circulaire economie lijkt de economie van de toekomst te zijn. Een economie die nieuwe waarden creëert. Een economie die vandaag producten maakt, die de grondstoffen van de toekomst zijn. Een economie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Een economie die verantwoordelijkheid voor mensen, planeet en economie verbindt. Een economie die winstgevend is. Het geeft producenten de kans de waarde en kwaliteit van de prestatie van hun producten aan hun klanten te tonen. Producten zijn ontworpen voor prestatie en voor hergebruik van alle materialen. De introductie van de circulaire economie leidt tot een nieuwe visie op grondstoffen, energie en vooral op nieuwe manieren van waardecreatie en ondernemerschap. Het is gebaseerd op de principes en ideeën van Cradle to Cradle: afval is voedsel, gebruik hernieuwbare energie en creëer diversiteit. De circulaire economie is een trending topic voor bedrijven en beleid. Maar hoe kun je meedoen?

C2C BIZZ

C2C BIZZ is de samenwerking tussen elf Noordwest-Europese partners met als doel de toepassing van Cradle to Cradle op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. De drie Cradle to Cradle principes worden toegepast op het gehele proces van bedrijventerrein(her)ontwikkeling. Dit moet leiden tot toekomstbestendige bedrijventerreinen met een positief effect op de omgeving, de maatschappij en de economie. Gedurende vier jaar worden de innovatieve aspecten van de transitie naar Cradle to Cradle bestudeerd, ontwikkeld en getest. Natuurlijk worden bedrijven hierbij betrokken om actief mee te doen en te leren over Cradle to Cradle. Samen vormen de pilots van het project één transnationaal Cradle to Cradle bedrijventerrein met een nieuwe vorm van parkmanagement. Tools, instrumenten en handleiding worden ontwikkeld om de toepassing van Cradle to Cradle op bedrijventerreinen te ondersteunen. Het uiteindelijke resultaat is een roadmap, die de weg wijst naar een 100% Cradle to Cradle bedrijventerrein. C2C BIZZ ontvangt European Regional Development Funding via INTERREG IVB.