Leren van de Natuur

Voor Agentschap NL heeft het One Planet Architecture institute vorig jaar een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om te leren van de natuur als weg naar de circulaire economie. Dit rapport laat zien dat er breed nagedacht wordt over de principes uit de natuur die de basis kunnen vormen voor een circulair functionerende economie. Het vraagt ondermeer een herijking van de wijze waarop we kijken naar de natuur: kringlopen zijn niet alleen een belangrijk fenomeen in de ecologie, maar vormen een bron van inspiratie voor onze productie en consumptiesystemen. De wijze waarop materialen in de natuur, maar vooral ook in de fysica, hun waarde behouden is een belangrijk thema.
Het rapport is hier beschikbaar: rapport LvdN defin